ติดต่อเร


โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี

ที่อยู่ : 70 หมู่ที่ 2 ตำบล ตะเคียนทอง

อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84160

E-mail : contact@tupst.ac.th

Web Site : http://www.tupst.ac.th

โทรศัพท์ : 0 7795 4310 ถึง 4

โทรสาร : 0 7795 4310 ถึง 4 ต่อ 951-955


แผนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี