โมเดลเรขา ตรรกะแห่งพระราชา

  • จัดกิจกรรมการสร้างโมเดลสิ่งจำลองโครงการในพระราชดำริต่างๆด้วยการใช้หลักการทางคณิตสร้างออกมาเป็นชิ้นงานประดิษฐ์